Over ons 2018-01-24T01:36:21+00:00

Wijkverpleging Carpe Diem

Onze doelstelling is om ziekenhuis- of verpleeghuisopname te voorkomen. Wij werken samen met u en uw eventuele mantelzorger en onderzoeken de mogelijkheden die nodig zijn om, met behoud van uw eigen regie, zelfstandig thuis te blijven wonen.

Wat is onze visie?

Wij gaan uit van uw zelfredzaamheid en de gedachte dat u zelf de regie van uw leven in handen houdt. Wij bieden u hierbij de professionele ondersteuning. Samen met u en/of uw mantelzorger kijken wij naar uw omstandigheden en uw mogelijkheden.

Wat bieden wij?

Wijkverpleging Carpe Diem biedt ondersteuning, persoonlijke verzorging, verpleging, palliatieve en terminale zorg en indien nodig 24 uur per dag.

Wat kunnen wij niet bieden?

Omdat wij een kleinschalige zorgorganisatie zijn is het niet mogelijk elke zorgvraag te behandelen. De volgende zorg wordt niet door Wijkverpleging Carpe Diem verleend

Aanmeldingen van kinderen worden niet in behandeling genomen

Beademing wordt niet aangeboden

Zorgverlening aan meervoudig complex gehandicapten wordt niet geleverd

Zorg aan cliënten met acute psychiatrische nood die zich uiten door middel van agressief gedrag danwel ander ontoelaatbaar gedrag

Cliënten die niet in staat zijn of niet bereid zijn tot het aanschaffen van de voorwaarden scheppende middelen die nodig zijn om de zorg veilig en kwalitatief te kunnen leveren

Zorg aan cliënten in een forensisch kader die nog in behandeling zijn

Wanneer kunt u een beroep op ons doen?

U kunt ons inschakelen in het geval van lichamelijke ziekte, psychische of sociale problemen, maar ook wanneer u het even niet meer weet, bijvoorbeeld na het verlies van uw partner of wanneer u niet meer goed weet welke medicatie op welk tijdstip u moet innemen.

Wat is ons doel?

Onze doelstelling is om ziekenhuis- of verpleeghuisopname te voorkomen. Wij werken samen met u en uw eventuele mantelzorger en onderzoeken de mogelijkheden die nodig zijn om, met behoud van uw eigen regie, zelfstandig thuis te blijven wonen.

Met wie werken wij samen?

Wij werken nauw samen met ziekenhuizen, huisartsen en andere professionele hulpverleners. Daarbij zijn wij goed op de hoogte van het sociale netwerk bij u in de buurt.

Maak een vrijblijvende afspraak

Wijkverpleging Carpe Diem biedt ondersteuning, persoonlijke verzorging, verpleging, palliatieve en terminale zorg en indien nodig 24 uur per dag.