Welkom bij Carpe diem

Wijkverpleging Carpe Diem

Welkom bij Carpe diem

Wijkverpleging Carpe Diem

Onze doelstelling is om ziekenhuis- of verpleeghuisopname te voorkomen. Wij werken samen met u en uw eventuele mantelzorger en onderzoeken de mogelijkheden die nodig zijn om, met behoud van uw eigen regie, zelfstandig thuis te blijven wonen.

Wat is onze visie?

Wij gaan uit van uw zelfredzaamheid en de gedachte dat u zelf de regie van uw leven in handen houdt. Wij bieden u hierbij de professionele ondersteuning. Samen met u en/of uw mantelzorger kijken wij naar uw omstandigheden en uw mogelijkheden.

Wat bieden wij?

Wijkverpleging Carpe Diem biedt ondersteuning, persoonlijke verzorging, verpleging, palliatieve en terminale zorg en indien nodig 24 uur per dag.

Wat is ons doel?

Onze doelstelling is om ziekenhuis- of verpleeghuisopname te voorkomen. Wij werken samen met u en uw eventuele mantelzorger en onderzoeken de mogelijkheden die nodig zijn om, met behoud van uw eigen regie, zelfstandig thuis te blijven wonen.

Wanneer kunt u een beroep op ons doen?

U kunt ons inschakelen in het geval van lichamelijke ziekte, psychische of sociale problemen, maar ook wanneer u het even niet meer weet, bijvoorbeeld na het verlies van uw partner of wanneer u niet meer goed weet welke medicatie op welk tijdstip u moet innemen.

Hulp nodig ? Neem Gerust contact met ons op !