Privacyreglement

Privacyverklaring

Op wie is deze verklaring van toepassing

Wijkverpleging Carp Diem, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, verwerkt uw persoonsgegevens rechtmatig, netjes en transparant. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor van tevoren bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Via deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Wijkverpleging Carp Diem hier in de praktijk mee omgaat.Deze privacyverklaring is van toepassing op cliënten, ouders, verwanten en/of wettelijk vertegenwoordigers en bezoekers van de website van wie Wijkverpleging Carp Diem persoonsgegevens verwerkt.

Hoe worden mijn persoonsgegevens verkregen?

verklaring van toepassing

Persoonsgegevens

Wijkverpleging Carp Diem verwerkt persoonsgegevens die u zelf persoonlijk heeft verstrekt tijdens intake of begeleiding zoals contactgegevens of andere (bijzondere) persoonsgegevens. Er zijn ook persoonsgegevens die wij met toestemming van u hebben opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers. Tijdens en na het bezoek aan onze website worden (noodzakelijke) persoonsgegevens verzameld.Voor welke doelen worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
Wijkverpleging Carp Diem verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van de begeleidingsovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden.